Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Red Star Business Development en haar opdrachtgevers zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 53083415.

Wij wijzen toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd uitdrukkelijk van de hand, tenzij Red Star Business Development met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. De volledige tekst vindt u hier.